özel güvenlik sınavı
1.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri greve katılabilirler
Soru Açıklaması
2.
AVM’ye girmek isteyen Ozan, kapı dedektöründen geçerken alarmın ötmesi üzerine, özel güvenlik görevlisi Tufan’ın üstünü elle arama talebini reddetmiş, ancak Tufan “Yetkim dahilinde” diyerek aramayı gerçekleştirmiştir. Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstünü elle araması hangi hakkın ihlalidir?
Doğru Cevap: "A" Kişilik
Soru Açıklaması
3.
Özel güvenlik görevlisinin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7. Maddesinde sınırları belirlenen arama yetkisini aşması “haksız arama” suçunu oluşturur. Bu suç hangi kanunla düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
4.
Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları, TSE yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" F
Soru Açıklaması
5.
Havada (yaklaşık) yüzde kaç oranında oksijen bulunur?
Doğru Cevap: "A" 21
Soru Açıklaması
6.
Özel güvenlik görevlisi Mehmet görev yaptığı iş hanında geceleyin bir kuyumcudaki kasayı açmaya çalışan soyguncuyu özel güvenlik görevlisi arkadaşı ile birlikte suçüstü yakalamıştır. Bu andan itibaren aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Mehmet’in yetki ve görevlerinden olmayıp yapılmaması gereken işlemlerdendir?
Doğru Cevap: "C" Yakalananın ifadesini alma
Soru Açıklaması
7.
Özel güvenlik görevlisi Ali, çalıştığı işyerine geldiğinde özel güvenlik kimlik kartını evinde unuttuğunu fark etmiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik kimlik kartını evinden getirtene kadar yetkilerini kullanamaz
Soru Açıklaması
8.
“Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez.” şeklindeki düzenleme hangi kanunda yer almaktadır
Doğru Cevap: "E" Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
9.
4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin, haklı nedenle iş sözleşmesini fesih sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İşçinin on gün gözaltına alınması veya tutuklanması halinde
Soru Açıklaması
10.
Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri ile ilgili düzenlenen yazılı hizmet sözleşmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Hizmet sözleşmesi, ilgili özel güvenlik şirketi tarafından, koruma ve güvenlik hizmetinin başladığı gün mesai saati bitimine kadar valiliğe bildirilir
Soru Açıklaması
11.
Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı olup, henüz bir işyerinde çalışmayan Ahmet, gezmeye gittiği arkadaşları ile birlikte bulundukları eğlence yerinde yapılan polis kontrolünde uyuşturucu kullanmak iddiası ile yakalanmış ve yargılama sonucu mahkum olmuştur. Ancak çıkarılan af yasasından faydalanmış ve cezası infaz edilememiştir. Ahmet’in 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince karşılaşacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik kimlik kartı süresiz olarak iptal edilecektir
Soru Açıklaması
12.
Su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir?
Doğru Cevap: "E" A
Soru Açıklaması
13.
Kendi adına taşıma ruhsatlı silahı olan özel güvenlik görevlilerinin, silahlarını özel güvenlik hizmetlerinde kullanabilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Bunun için koruma ve güvenliği sağlanacak kişi, kurum veya kuruluşun, Özel Güvenlik Komisyonuna müracaat ederek izin alması gerekir
Soru Açıklaması
14.
Polisin “durdurma ve kimlik sorma” yetkisi hangi kanunla düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir?
Doğru Cevap: "C" Her durumda ve şartta iş yeri ile konutlara girme
Soru Açıklaması
16.
Alışveriş merkezi girişinde görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisi kapı dedektörü ve el dedektörü ile yaptığı kontrolde metalden arınmadığı anlaşılan ve üzerindeki metalleri çıkarmayı reddeden bir kişinin içeri girmek istemesi üzerine, üst araması yönünden yapması gereken en doğru davranış biçimi ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Şahsın üst aramasını yapmak için genel kolluktan yardım talep etmelidir
Soru Açıklaması
17.
Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin yaptırım gerektiren fiiller ile idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
Doğru Cevap: "A" Mahalli Mülki Amiri
Soru Açıklaması
18.
Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkileri için en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri, toplantı, konser, spor müsabakası gibi etkinliklerde kimlik sorabilirler
Soru Açıklaması
19.
Emniyet teşkilatı rütbe sıralamasına göre aşağıdakilerden hangisi en üst rütbedir?
Doğru Cevap: "D" 1.Sınıf Emniyet Müdürü
Soru Açıklaması
20.
Ateşli silahını 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna aykırı kullandığı tespit edilen özel güvenlik görevlisi hakkında hangi işlem uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Bir daha özel güvenlik alanında çalışamaz
Soru Açıklaması
21.
Özel güvenlik şirketleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik şirketleri, şubelerini on beş gün içinde İçişleri Bakanlığına ve ilgili valiliğe yazılı olarak bildirir
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
Doğru Cevap: "B" İkaz levhaları
Soru Açıklaması
23.
İl özel idareleri ve belediye şirketleri ile bağlı kuruluşlarına ait özel güvenlik şirketlerinin yöneticileri hariç, alarm izleme merkezi, eğitim kurumu veya özel güvenlik şirketi yöneticilerinde 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangileri aranmaz?
Doğru Cevap: "E" Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut engeli bulunmaması
Soru Açıklaması
24.
Esenboğa Hava Limanı dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-RAY cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şahıs bekletilir, Polise haber verilir
Soru Açıklaması
25.
ÖGG Murat ve Hakan yaya devriye görevini yaparken aşağıdaki hangi davranış doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Her zaman aynı güzergâh kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
26.
Özel güvenlik görevlisi Ali, görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan kapı dedektöründen kontrol edilmeden geçmek isteyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Alışveriş merkezine girmesine izin vermez
Soru Açıklaması
27.
I. Görevi süresince oturulabilir
II. Gelenler, ziyaretçiler, nokta kulübesi veya odası içerisine alınır
III. Görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen olayları takip eder
IV. Suç unsurları tespit edidiğinde, yetkili kolluğa bildirmek zorundadır
V.Görev mahallinden uzaklaşmalarını gerektiren görev verilemez
Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Görevli personel
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkilerinden olmayıp uygulanması halinde özel güvenlik görevlisinin cezai sorumluluğuna yol açacaktır?
Doğru Cevap: "B" Korumakla görevli olunan mağaza müdürünün talimatı üzerine son altı aydır borç taksitlerini ödemeyen kişinin yakalanması
Soru Açıklaması
30.
Özel Güvenlik Görevlisi Hasan bir sitede tek başına görev yapmaktadır. Saat:15:00 sıralarında bir site sakini yanına gelerek ‘‘sitenin D Bloğu 3’üncü katındaki balkonda bir şahsın intihar etmek istiyorum diyerek sağa sola bağırmakta olduğunu’’ söyler. Hasanın en doğru hareket tarzı ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hemen bahse konu yere geçer konuyu araştırır, konu söylenen gibiyse hemen ilgili birimlere (kolluk, itfaiye, sağlık v.b) bilgi verir, bir yandan da şahısla iletişim kurmaya çalışır
Soru Açıklaması
31.
Alışveriş merkezinde (AVM) görevli ÖGG Yavuz ile Fikret aşağıdakilerden hangisini genel kolluğa bildirmek zorunda değildir?
Doğru Cevap: "C" Giyim mağazasında unutulan gözlüğü sahibine teslim ettiklerinde
Soru Açıklaması
32.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?
Doğru Cevap: "C" Emanete alma tutanağı
Soru Açıklaması
33.
I- Çantanın sahibinin bilgilerini alır AVM ye girişine izin verir ve polise bilgi verir
II- Çantayı bizzat açarlar ve incelerler
III- Çantayı emanete alırlar ve çıkarken sahibine iade ederler
IV- Güvenlik bölgesi oluştururlar, şüpheli şahsı yakalarlar
V- Şüpheli şahıs üzeri aranır, derhal polise/uzman ekiplere, amirlerine bilgi verilir
Özel güvenlik görevlisi Mustafa ve Ali, AVM’nin giriş Kapısında X Ray cihazından geçen çantanın içerisinde patlayıcı madde düzeneğini görmesi üzerine, ÖGG’lerin olaya müdahalesinde, yukarıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" IV-V
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi ÖGG Tahsin ile Yılmaz’ın tanzim edebileceği bir tutanaktır?
Doğru Cevap: "D" Suçüstü tutanağı
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgu çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kemik parçaları
Soru Açıklaması
36.
ÖGG Halil, çocuk parkında görevlidir. Bir suçla karşılaştığında hangi yetkiyi kullanamaz?
Doğru Cevap: "B" Olay yerinin incelemesini yapar, delilleri toplar
Soru Açıklaması
37.
ÖGG Kemal ve Yavuz bir fabrikanın kontrol noktasında görev yapmaktadır. Fabrika müdürü bu görevlilere mal kayıplarının önüne geçmek için iş çıkışı işçilerin üzerlerini elle arama yapma emrini vermiştir. Bu durumda ÖGG Kemal ve Yavuz’un davranışı nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Emir suç teşkil ettiğinden emri hiçbir şekilde yerine getirmezler
Soru Açıklaması
38.
I. Zor kullanmaya mecbur kalınmalıdır
II. Zor kullanma tedbiri keyfi olmalıdır
III. Zor kullanma tedbirleri orantılı olmalıdır
IV. Zor kullanma kanuna uygun olmalıdır
Yukarıdakilerden hangileri zor kullanmada aranılan temel şartlardandır?
Doğru Cevap: "B" I, III ve IV
Soru Açıklaması
39.
Üniversitede görevli ÖGG Burak ve Selim, devriye görevi esnasında bazı aydınlatma lambalarının yanmadığı ve tel örgülerin kesilmiş olduğunu üstlerine rapor ederek sorunun giderilmesini sağlamışlardır. Bu durum ÖGG’lerin hangi görev kapsamı içinde değerlendirilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Koruyucu görevler
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin spor müsabakalarındaki görev, yetki ve sorumluluklarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Spor alanında düzeni bozan fiilleri işleyen seyircileri gözaltına almak
Soru Açıklaması
41.
Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde değildir?
Doğru Cevap: "E" Asetik asit
Soru Açıklaması
42.
ÖGG Murat, görev alanı içerisindeki bir konuya ilişkin not alırken aşağıdakilerden hangisini not etmemelidir?
Doğru Cevap: "E" Hayal Ettiklerini
Soru Açıklaması
43.
. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Korku durumu
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi, oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar?
Doğru Cevap: "E" X-Ray cihazları
Soru Açıklaması
45.
Bir binaya yetkisiz giriş çıkış yapılmasını engellemek ve herhangi zamanda kaç kişinin bulunduğunu takip etmek için hangi sistem kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Kartlı geçiş sistemi
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde Temel Yaşam Desteği uygulaması sırasında yapılan dış kalp masajı basısı şekli doğru olarak verilmiştir? Yetişkinler Çocuklar Bebekler
Doğru Cevap: "E" Çift elle Tek elle İki parmakla
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi şahıs kontrolünde kullanılamaz?
Doğru Cevap: "C" X-ray sistemleri
Soru Açıklaması
48.
X-Ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 50 cm
Soru Açıklaması
49.
Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

 
Doğru Cevap: "B" Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır
Soru Açıklaması
50.
El ve ayak kopmalarında kopan parça ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Hasta ile birlikte en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna gönderilmelidir
Soru Açıklaması
51.
Isıyla oluşan yanıklarda ilk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kişi hala yanıyorsa üzeri bir battaniye ile kapatılıp yuvarlanması sağlanır
Soru Açıklaması
52.
Acil tedavi nedir?
Doğru Cevap: "A" Acil tedavi ünitelerinde, doktor ve diğer sağlık personeli tarafından uygulanan tıbbi müdahalelerdir
Soru Açıklaması
53.
İlk yardım nedir?
Doğru Cevap: "C" Olay yerinde ortamda bulunan araç ve gereçlerle uygulanan acil önlem girişimidir
Soru Açıklaması
54.
Hangisi yaranın ortak özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yaranın içinde yabancı cisim olması
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın temel uygulamalarından “Bildirme” nin kapsamındadır?
Doğru Cevap: "E" Tıbbi yardım istenmesi (112)
Soru Açıklaması
56.
Şok nedir?
Doğru Cevap: "A" Ani gelişen bir dolaşım yetmezliğidir
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdaki seçeneklerde sayılan maddelerden hangisi tabii (doğal) narkotik bir maddedir?
Doğru Cevap: "D" Afyon
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "E" Görev alanı içinde suçu önleme ve genel kolluğa haber verme
Soru Açıklaması
59.
Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan bir an önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline ne denir?
Doğru Cevap: "D" Panik
Soru Açıklaması
60.
Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz gösteri yapan grupla ilgili olarak ÖGG tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?
Doğru Cevap: "E" Rektöre bilgi vermeden genel kolluğun davet edilmesi
Soru Açıklaması
61.
Kişilerarası iletişimde aşağıdaki kavramlardan hangisi iletişim aralığı kavramı değildir?
Doğru Cevap: "A" Varsayılan alan
Soru Açıklaması
62.
Grubun özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Grup, ortak değerler ve davranış kuralları belirleyemez
Soru Açıklaması
63.
Genel kolluk ile beraber görev yapan ÖGG Ahmet, aşağıdakilerden hangisini ani gelişen toplumsal olaylara örnek olarak veremez?
Doğru Cevap: "E" Mülki amirliğe bildirim yapılarak yapılan toplantı
Soru Açıklaması
64.
ÖGG Salim iş çıkışı eve giderken yolda sağa sola saldıran bir kalabalık ve onlara engel olmaya çalışan bir başka grup görür. Bu durumda Salim’in ne yapması doğru olur?
Doğru Cevap: "A" Müdahale yetkisi olmadığından derhal genel kolluğa bilgi vermelidir
Soru Açıklaması
65.
CS gazının insan vücudunda en az etkili olabileceği organ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karaciğer
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi olamaz?
Doğru Cevap: "B" Çatışmayı görmezden gelme
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdakilerden hangisi organize pasif kalabalıklardandır?
Doğru Cevap: "C" Camide ibadet eden cemaat
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi Ben dilinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sorumluluk duygusunu geliştirmez
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" El gizlememe
Soru Açıklaması
70.
Güvenlik görevlilerinin kullandığı müdahale düzenleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için kama düzeni kullanılır
Soru Açıklaması
71.
Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini anlamaya ve onunla aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri hissetmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Sempati
Soru Açıklaması
72.
Toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyumsuzluklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Çatışma
Soru Açıklaması
73.
İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yansıma
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal belirtilerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Uyuma isteği
Soru Açıklaması
75.
İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile ilişkiye giren kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kaynak
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır?
Doğru Cevap: "D" Kime, nerde, ne söyleyeceğimizi bilmek
Soru Açıklaması
77.
ÖGG Osman’ın yasadışı kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanması gerekmiştir. Osman bunu yapmadan önce aşağıdaki hangi teçhizatı kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Gaz maskesi
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim anında etkili dinleme tekniklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Eylemli dinleme
Soru Açıklaması
79.
Bir kurumda görev yapan özel güvenlik personelinin başarısını aşağıdaki iletişim becerilerinden hangisi doğrudan etkiler?
Doğru Cevap: "E" Güvenlik personeli arasındaki sürekli ve sağlıklı iletişim
Soru Açıklaması
80.
“Benim ne hissettiğimi anlayabilmeniz için gün doğumundan gün batımına kadar benim ayakkabılarımla yürümelisiniz” cümlesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Empati
Soru Açıklaması
81.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Otomatik sprinkler sistemi
Soru Açıklaması
82.
Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Rahatsız edici ve utandırıcı duruma düşüren
Soru Açıklaması
83.
Demirin paslanması hangi yanma şekline örnek olarak verilir?
Doğru Cevap: "C" Yavaş Yanma
Soru Açıklaması
84.
Önemli kişiyle ilgili tehdit seviyesi en alt düzeyde ise hangi koruma şeklinin uygulanması yerinde olur?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
85.
Doğrudan temas ile bir maddeden diğer bir maddeye ısı iletimi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kondüksiyon
Soru Açıklaması
86.
Korunan kişinin (Önemli kişi-VIP) gideceği mevki ve güzergah üzerinde VIP’ye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma faaliyetine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Öncü istihbarat çalışması
Soru Açıklaması
87.
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da düzenlenmiştir. Bu kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki yetkilerden hangisi verilmemiştir?
Doğru Cevap: "A" Parmak izi ve fotoğraf
Soru Açıklaması
88.
Ev ve bahçe malzemeleri satan büyük bir mağazada görevli özel güvenlik görevlisi Mahmut, mağazada şiddet kullanarak reyon görevlisini darp ederek yaralayan müşteriyi zor kullanarak engellemiş ve etkisiz hale getirmiştir. Bu adli konu ile ilgili özel güvenlik görevlisi Mahmut ilk olarak kimi bilgilendirmesi gerekmektedir?
Doğru Cevap: "D" Polis
Soru Açıklaması
89.
Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?
Doğru Cevap: "B" Para nakilleri esnasında
Soru Açıklaması
90.
“5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un kapsamında kişi, kurum veya kuruluşların, özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilerdir.”
Yukarıdaki cümle ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik görevlisi
Soru Açıklaması
91.
“Bir kişinin kaybettiği veya çaldırdığı eşyanın bulunmasında, buluntu bir eşyanın sahibi tarafından tanımlanmasında, eşyanın benzer eşyalardan ayırt edilmesine yarayan özelliklerinin tarif edilmesine" ne denir?
Doğru Cevap: "D" Eşya tarifi
Soru Açıklaması
92.
Birbiri ardınca ve sürekli bir surette çalınan düdük sesi neye işarettir?
Doğru Cevap: "B" İmdat işaretidir
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir?
Doğru Cevap: "C" Yangın algılama ve söndürme sistemi
Soru Açıklaması
94.
Yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Yangın
Soru Açıklaması
95.
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Deprem
Soru Açıklaması
96.
Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek herhangi bir yolla başkalarına aktarılması süreci neyin tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" letişim
Soru Açıklaması
97.
…………………; ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerinin koordinasyonudur.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Örgüt
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Karşımızdaki kişinin bilgisini ölçmek için
Soru Açıklaması
99.
Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "A" Düşünceler
Soru Açıklaması
100.
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir dinleyicinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Karşınızdakinin konuşmalarını tekrarlamak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
[net_test id="3"]

Loading

Bize Buradan Ulaşabilirsiniz