Hizmetiçi Atış Eğitimleri

guvenlik kursu
Ekim 3, 2023

Hizmetiçi Atış Eğitimi ; Silahlı özel güvenlik görevlilerinin, her yıl alması gereken özel güvenlik eğitim türüdür.Eğitimin amacı; silahlı özel güvenlik görevlilerinin silah kullanmasını gerektirecek hallerde güvenliği ve atış becerisini artırarak görevleri esnasında oluşabilecek uygulamadaki aksaklıkları gidermektir.Bireysel ilginin ön plana alındığı, teorik ve uygulamalı bölümden oluşan ve tamamen profesyonel atış uzmanı eğiticilerimiz tarafından verilen atış eğitim şeklidir.
5188 sayılı Yasa ve Yönetmelik doğrultusunda özel güvenlik görevlileri tarafından her yıl senede en az bir defa yapılması zorunlu olan Hizmet içi eğitim atışlarında; İlkadro Özel Güvenlik Eğitim Kurumları olarak her güvenlik görevlisine poligon ortamında asgari 25 atış yaptırırız.Poligon ortamında yapılacak bu atışlarda adaylarımız, kurumumuz demirbaşında kayıtlı olan, silahları kullanabileceği gibi, görev aldıkları kurum demirbaşında kayıtlı olan tabancalarla da atış yapabilir. Ayrıca istendiği takdirde, hizmet verdiğimiz kuruma ait tüm tabancalara, hizmet içi atış eğitimin bitmesinin ardından, kurumumuzun Silah bakım uzmanı tarafından bakım ve onarım yapılabilmektedir.
Silahlı Eğitimlerimiz deki Genel Uygulamalar ; Atışlarımız esnasında İlkyardım Uzmanı kurum doktorumuz, atış yapacağımız poligonda tüm atış boyunca hazır beklerken, Atış güvenliği ve kişi sağlığı ön planda tutulur.Atışın gerçekleşeceği poligon ortamında 5 ayrı kulvarda, 5 ayrı atış uzmanımız görev alır ve Atış eğitimlerimiz atış uzmanlarımızın kontrolünde 2 aşamada gerçekleşir.
1.Aşama Teorik Silah Bilgisidir. Teorik bölümde, atıcılık ve nişan almanın ayrıntıları incelenirken, Silahın mekanik yapısı da ayrıntılı olarak incelenir.
2.Aşama olan, Uygulamalı Atış Eğitiminde ise; atış yaptırılır. Atışlar sonucunda, daha mükemmel atış için ne yapılması gerektiği analiz edilip, bireysel olarak kişilere hataları ve dikkat etmeleri gereken noktalar tekrar belirtilir.

Mevzuata uygun şekilde silah kardrosu almış ve fiilen silahlı özel güvenlik görevlisi istihdam eden kurum / kuruluş veya şirketler tarafından bu personele her yıl yaptırılması zorunlu olan hizmet içi eğitim atışlarının icrasına ilişkin emirle ;
1.       5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 33.madde 8. Fıkrası gereğince ‘’Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerine , istihdam edildikleri kurum/kuruluş veya şirket tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden atışı yaptırılır’’ hükmü gereği , silah kadrosu almış olan yerlerde fiilen silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerinin her yıl 25 fişek üzerinden , istihdam edenler tarafından hizmet içi eğitim yaptırılmasının zorunlu olduğu ,

2.       Uzun namlulu silahla yaptırılacak atışların , sadece Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü / Büro Amirlikleri koordinesinde özel harekat ve / veya ilgili şube müdürlüklerince yaptırılabileceği ,

3.       Kısa namlulu silaha yapılacak atışların ; faaliyet izni olan herhangi özel güvenlik eğitim kurulu üzerinden ( 15 gün önceden Öz. Güv. Ş. Md.lüğüne bildirmek kaydıyla ) veya 01 Ocak –30 Kasım tarihleri arasında dönemler halinde Emniyet poligonunda yaptırılabileceği ,

4.       Hizmet içi eğitim atışlarının yaptırıldığı belgelenmesi açısından emir ekinde taslağı verilen ‘’ Özel Güvenlik Görevlisi Hizmet İçi Eğitim Atış Takip Defteri ‘’ nin atış yerinde bulundurulması ve emirde belirtilen sorumlular tarafından imzalanarak , defterin silahlı görev yapılan yerde muhafaza edileceği ,

5.       Silahlı özel güvenlik personeline hizmet içi atışının yaptırılıp yaptırılmadığının denetlenmesi esnasında öncelikle personelin mevcut kurum / kuruluş veya şirkette son bir yıl içinde iki aydan fazla fiilen çalışıp çalışmadığı bakılacağı , hizmet içi atış yaptırılmadığı tespit edilen personel için ilgili kurum / kuruluş veya şirkette atış planlaması dahil olması için bir süre ( 1 hafta – 30 gün arası ) verileceği , sürenin bitiminde atış planlamasına dahil olmayan personel tespiti halinde ilgili kurum / kuruluş veya şirkette , 5188 Sayılı Kanunun 20/d. ‘’22.madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksikleri gidermeyen kişi , kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikimilyar lira idari para cezasi verilir ‘’ hükmün uygulanacağı ,

6.       Kısa namlulu silahla atışların en az 25 mermi ile 15 metre mesafeden yapılacağı , atış esnasında uzman eğitici ,gözetmen ,sağlı görevlisi (doktor, hemşire veya ilk yardım sertifikası bulunan sağlık personeli ) bulundurulması , kullanılacak silah ve fişeklerin atış eğitimi yapılacak yere nakli , silah yol nakil belgesi almak kaydıyla , silah taşıma yetkisine sahip personel tarafından yapılabileceği ve atış yapacak personeli istihdam eden kurum /kuruluş demirbaşına kayıtlı özel güvenlik birimine ait silahların da kullanılabileceği ,
      Ana hatları yukarıda özetlenen emre göre , silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerinin hizmet içi eğitim atışlarına , doğrudan emniyet veya özel güvenlik eğitim kurumları üzerinden olmak üzere iki şekilde müsaade edilmiştir .Doğrudan emniyet poligonu tercih edildiği takdirde ; mermi temini ve tabanca nakli yazışmaları , sarf tutanakları , atış yaptırıldığına ilişkin denetlemelerde aranacak defter vb sorumluluklar ‘’ atış yapması gereken personeli istihdam eden ‘’ kuruma aittir.
    Emir kapsamında atış yapması zorunlu personeli olan kurumlara, Eğitim Merkezi tarafından atış yaptırılması halinde sadece ,atış yapacak personeli zamanında poligonda bulundurulmaları yeterli olup yazışmalar vb işlemler tarafından yürütülecektir.

Loading

20 Ekim 2024 Özel Güvenlik Sınavı İçin Son Kayıt Tarihi
20.08.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye
Bize Buradan Ulaşabilirsiniz