özel güvenlik sınav soru ve cevapları deneme1
1.
Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma
yetkisini hangi kanundan alır?
Doğru Cevap: "A" 5188 sayılı Kanun
Soru Açıklaması
2.
Özel güvenlik izni verilen yerde bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için kaç fişek alınmasına izin verilir?
Doğru Cevap: "B" 25 adet fişek
Soru Açıklaması
3.
Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına aşağıdakilerden hangisi izin verir?
Doğru Cevap: "A" İl özel güvenlik komisyonu
Soru Açıklaması
4.
Özel güvenlik temel eğitimi bir haftada en fazla kaç saat olabilir?
Doğru Cevap: "A" 48
Soru Açıklaması
5.
Görev mahallinde meydana gelen bir adli suça müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir?
Doğru Cevap: "E" Tanzim ettiği soruşturma evrakını adliyeye göndermek
Soru Açıklaması
6.
Özel güvenlik görevlilerinin iş sözleşmesi, ücret, izin gibi özlük hakları hangi kanunla düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "A" İş Kanunu
Soru Açıklaması
7.
Temel eğitimde Silah Bilgisi ve Atış dersi kapsamında, kursiyer Ceyda’nın atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekmektedir?
Doğru Cevap: "D" 25 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi
Soru Açıklaması
8.
Silahlı özel güvenlik yenileme eğitiminde, silah bilgisi ve atış dersi kaç saattir?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
9.
“Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine üç bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar” hükmü hangi kanunda yer alır?
Doğru Cevap: "B" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kurum ve kuruluşlara ziyarete gelenlerin kimlik fotokopilerini alma
Soru Açıklaması
11.
Özel güvenlik görevlisi Bahar, çalışmakta olduğu alışveriş merkezi içerisinde devriye gezerken bir mağazadan yardım istenilmesi üzerine içeri girer. Mağazadan hırsızlık yapan bir genci yakaladığını söyleyen mağaza yetkilisi, çalınan malzemeyi geri aldığını, gencin gözünü korkutmak için dövdüğünü belirtir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi
Doğru Cevap: "B" İvedilikle genel kolluğa bilgi verir
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki, görev ve haklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanunlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Nüfus Hizmetleri Kanunu
Soru Açıklaması
13.
Amacı dışında faaliyet gösteren, suç kaynağına dönüşen veya terör örgütleri ile bağlantısı bulunduğu tespit edilen özel güvenlik şirketleri, aşağıda sayılan makamlardan hangisinin onayı ile özel güvenlik faaliyetleri sonlandırılır?
Doğru Cevap: "D" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
14.
“Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.” şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" İş Kanunu
Soru Açıklaması
15.
Havalimanında çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi Hülya, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?
Doğru Cevap: "D" Uçuş kapısına geçecek yolcuları sorgulama
Soru Açıklaması
16.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 7/b maddesindeki “kimlik sorma” yetkisi kapsamında, görev yaptığı fabrikaya girmek isteyen kişinin nüfus cüzdan fotokopisini alıp, saklayarak muhafaza eden özel güvenlik görevlisi için Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlediği iddiası ile soruşturma açılabili
Doğru Cevap: "E" Kişisel verilerin kaydedilmesi
Soru Açıklaması
17.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlileri için hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri görev alanında, özel güvenlik kimlik kartı olmadan çalıştırılabilir
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olabilmek için öngörülen sağlık şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sigara bağımlılığı olmamak
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izninin konusu olamaz?
Doğru Cevap: "C" Trafiğin düzenlenmesi
Soru Açıklaması
20.
Özel güvenlik izni komisyon kararında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik hizmetinin hangi şirket tarafından yürütüleceği
Soru Açıklaması
21.
Özel güvenlik görevlisi Ayhan, bir fabrikada görev yapmaktadır. Gece vardiyası esnasında fabrikanın duvarından atlayan ve üzerinde patronun odasından çalınmış olan dizüstü bilgisayarla birlikte bir hırsız yakalamıştır. Ayhan hangi görevini yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Adli görevi
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardandır?
Doğru Cevap: "A" Yapıştırıcı madde
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevinin amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlilerinin boş oturmalarını engellemek
Soru Açıklaması
24.
AVM önündeki otoparkta yerde yatan yaralı erkek şahsı gören ve olay yerine ilk giden özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Ayşe aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Olay yerini kontrol altına alarak suç delillerinin korunmasını sağlar ve derhal genel kolluğa bilgi verir
Soru Açıklaması
25.
Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde meydana gelen rehinelerin olduğu bir olaya ilk ekip olarak gelmiştir. Bu görevliler aşağıdaki hangi davranış veya eylemi yapmamalıdırlar?
Doğru Cevap: "D" Kalabalığa ve basına olay hakkında ayrıntılı bilgi vermek
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin göreviyle ilgili tutması muhtemel tutanaklar arasında değildir?
Doğru Cevap: "C" Şüpheli ifade tutanağı
Soru Açıklaması
27.
Kontrol noktasında hangi cihazın bulunmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "A" Televizyon
Soru Açıklaması
28.
I. Polis
II. Suçtan zarar gören kişi
III. Jandarma
IV. Faili gören herkes
28. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri suçüstü halinde faili yakalama yetkisine sahiptir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
29.
Motorlu devriye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Suçluların takip edilmesinde fazla etkisi yoktur
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi 6222 sayılı Kanun kapsamında spor alanlarına sokulması yasak olan maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Araba anahtarı
Soru Açıklaması
31.
Metro giriş noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan ve Mehmet’in şüpheli paket bırakıldığını fark etmeleri üzerine, hangi davranışları yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Şüpheli paketin kontrol edilmesi
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Değiştirilebilir
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma aşamalarından olan maddi güç unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Silah
Soru Açıklaması
34.
Kamu kurumunda devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Melih ve Orhan’ın, görev alanı içerisinde belirlenen bölgede, belirli zamanlarda yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Planlı devriye
Soru Açıklaması
35.
Site girişinde kurulmuş güvenlik noktasında görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisinin aşağıdakilerden hangisi görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Site sakinlerinden aidatların toplanması
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi olay yeri güvenliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekibi
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi, şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bina ve işyeri gibi yerlere ziyaret için gelen kişiler
Soru Açıklaması
38.
Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi ne kadar hapis cezası ile cezalandırılır?
Doğru Cevap: "D" İki yıldan beş yıla kadar
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi üst arama yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Arka üstü yatırarak arama
Soru Açıklaması
40.
AVM girişinde görev yapan özel güvenlik görevlileri Fuat ve Neslihan’ın, içeri girmek isteyen ziyaretçilerle ile ilgili hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Ziyaretçilerin üstlerini elle arama
Soru Açıklaması
41.
Aşağıdaki sistemlerin hangisi fiziki çevre güvenlik sistemleri içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Dedektör sistemleri
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi otomatik giriş kontrol sistemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bariyerler
Soru Açıklaması
43.
Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
Doğru Cevap: "B" X-Ray cihazı ile
Soru Açıklaması
44.
İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtlarda inceleme yapabilmek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "E" Kapalı devre televizyon sistemleri
Soru Açıklaması
45.
Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarından hangisi kullanılmaz?
Doğru Cevap: "D" Tomografi cihazları
Soru Açıklaması
46.
Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki hangi duruma bağlı değildir?
Doğru Cevap: "C" Kişinin cinsiyetine
Soru Açıklaması
47.
112 arandığında adres tarif edilirken nelere dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Kaza yerinin tam adresi verilmelidir
Soru Açıklaması
48.
Hasta taşımadaki genel kurallardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Taşımada ayak tarafındaki kişiler güçlü olmalıdır
Soru Açıklaması
49.
Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "B" Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır
Soru Açıklaması
50.
Erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" Solunum: 12-20, Nabız: 60-100
Soru Açıklaması
51.
Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?
Doğru Cevap: "D" Atardamar kanaması
Soru Açıklaması
52.
Elektrik yanıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "B" Hasta veya yaralıya su ile müdahale edilmelidir
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdaki yaralanma çeşitlerinden hangisi açık yaralanmalar sınıfında değildir?
Doğru Cevap: "E" Hematon
Soru Açıklaması
54.
Herhangi bir kimyasal, fiziksel veya organik madde sindirildiğinde, solunduğunda, emildiğinde veya enjekte edildiğinde, küçük miktarlarda bile kimyasal etkileri ile yapılara zarar verebiliyor ve fonksiyonları bozabiliyorsa, bu maddeye ''............'', olaya ise ''.....................'' denilmektedir.
Yukarıda boş bırakılan kısımlara getirilebilecek kelimeler hangi seçenekte sırasıyla tanımına uygun olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Zehir-Zehirlenme
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında başlıca risk grupları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Yeterli miktarda su tüketenler
Soru Açıklaması
56.
Yanma kapasitesine sahip maddelere ……….. denir. Tanıma göre noktalı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Yanıcı Madde
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi sıvı yanıcı maddelerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Metan
Soru Açıklaması
58.
Akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi kesinlikle kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
59.
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Deprem
Soru Açıklaması
60.
Yanıcı madde, ısı ve yakıcı maddenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yangın
Soru Açıklaması
61.
Su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir?
Doğru Cevap: "E" A
Soru Açıklaması
62.
Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Bilgi işlem merkezi
Soru Açıklaması
63.
Sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın suya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sel
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yasalar kapsamında uyuşturucu madde sayılmaz?
Doğru Cevap: "E" Kolonya
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı olan kişilerde görülen davranış değişikliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kendi bakım ve temizliğine özen gösterme
Soru Açıklaması
66.
İletişim sisteminin ana yapılarını kaynak, anlam kodlama, mesaj, iletişim biçimi, gönderme becerileri, alıcı kişinin özellikleri oluşturur. Bu tanımda eksik olan en önemli unsur hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Geri bildirim
Soru Açıklaması
67.
İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Duyguları ifade etmenin en iyi yolu beden dilini etkili şekilde kullanmaktır
Soru Açıklaması
68.
İletişim sürecinde iletilmek istenen sözlü bir mesajın taşıması gereken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Açık ve anlaşılır olması
Soru Açıklaması
69.
Hazırlayacağı mesaj hakkında bilgi sahibi olması, iyi kodlanabilir olması, bilinen olması, iletişime hazır olması gibi özellikler aşağıdaki iletişim öğelerinden hangisinin özelliğidir?
Doğru Cevap: "B" Kaynak, verici
Soru Açıklaması
70.
Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Empatide anlamaya çalışmak, sempatide hak vermek ön plandadır
Soru Açıklaması
71.
Manevi kültür öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Dil
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde değiş tokuş edilen iletilerde kaynak ve hedef tarafından öngörülmemiş, istenmeyen ve iletişimin kötü işlemesine ya da tümüyle engellemesine neden olan şeylere denir?
Doğru Cevap: "D" Gürültü
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde ve işleyişinde yer alan temel süreçlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sorgulama
Soru Açıklaması
74.
Özel güvenlik görevlisinin görevi başında genel duruşuyla alakalı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Ayakları omuz genişliğinde açık, elleri kemerinde kendinden emin bir şekilde durması
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi karşıdakini dinlediğimizi gösteren fiziksel işaretlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Kollarımızı birbirine bağlamak
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Cesaretlendirme
Soru Açıklaması
77.
Kurum içi iletişimin amaçları aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Kurum içi iletişim kurumun tanıtımını sağlar
Soru Açıklaması
78.
Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme ruhuna ne denir?
Doğru Cevap: "B" Takım ruhu
Soru Açıklaması
79.
Kişilerin olduğu gibi, kalabalıkların da psikolojik özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların psikolojik özelliklerinden sayılmaz?
Doğru Cevap: "D" Kariyer
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi kalabalık türlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Bir aile fertlerinden oluşan kalabalık
Soru Açıklaması
81.
Aşağıdakilerden hangisi organize aktif kalabalıklardandır?
Doğru Cevap: "B" Eylemde çevreye zarar veren eylemciler
Soru Açıklaması
82.
Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Kaynakların azaltılması
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık ve olgunlaşma safhasına tesir eden faktörlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Bina işgali ve yağma
Soru Açıklaması
84.
Özel güvenlik görevlisi Necati kendisine görev gereği verilen etkin maddesi OC içeren göz yaşartıcı spreyi, bir saldırı esnasında saldırgana en az ne kadar mesafeden kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 1 metre
Soru Açıklaması
85.
İnsanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne denir
Doğru Cevap: "C" Panik
Soru Açıklaması
86.
Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin kullanılma amaçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
Soru Açıklaması
87.
Toplumsal bir olayda zor kullanmak gerektiğinde, mevzuatımıza göre genel olarak aşağıdaki müdahale seçenekleri hangi sırayla uygulanmalıdır?
I-Bedeni kuvvet
II- Maddi güç kullanımı
III-Sözlü iletişim
IV-Silah kullanımı
Doğru Cevap: "A" III-I-II-IV
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerin hangisi koruma planında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Hassas bölgelerdeki bakkal ve manavlarla irtibat
Soru Açıklaması
89.
Beş kişi ile korumada her koruma elamanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?
Doğru Cevap: "C" 90
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin araca biniş ve araçtan iniş sırasında dikkat edeceği hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" İnerken yere ilk basılacak ayak içteki ayak olmalıdır
Soru Açıklaması
91.
Araçlı korumalarda korunan önemli kişinin (VIP) makam aracında hangi özellik aranmaz ?
Doğru Cevap: "C" Yakıt tasarruflu olmalıdır
Soru Açıklaması
92.
Korunan önemli kişinin (VIP) en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan en güvenli ve en önemli halka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İç çember
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi resmi konvoy düzeninde bulunmaz
Doğru Cevap: "B" İl Emniyet Müdürü’nün makam aracı
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yakın koruma görevlisinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Yakışıklı ve bakımlı olmak
Soru Açıklaması
95.
CAT ekibi (Yakın Koruma Karşı Atak Timi) aracında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?
Doğru Cevap: "C" Hemşire
Soru Açıklaması
96.
VIP (Önemli kişi) koruma hizmetinin amacı, aşağıdakilerden hangisinde belirtilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" VIP’nin her türlü ihtiyaçlarını yerine getirmek
Soru Açıklaması
97.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun açısından özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek işlemleri kime bildirmekle yükümlüdür?
Doğru Cevap: "A" Genel kolluk
Soru Açıklaması
98.
Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olan genel kolluğun görevleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Suçlulara ceza vermek
Soru Açıklaması
99.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik ilişkisi açısından doğru bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "E" Genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri kanunlarımızda aynı yetkilere sahiptirler
Soru Açıklaması
100.
Mülki idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir.
Bu durumda, spor müsabakasında görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet kimin/kimlerin emirlerini yerine getirmek zorundadır?
I. Mülki İdare Amiri
II. Genel Kolluk Amiri
III. Özel Kolluk Amiri
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Loading

Bize Buradan Ulaşabilirsiniz